AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
Nový společenský, coworkingový prostor v budově AMAVET, Revoluční ulice 3/5
Robo club
  Šumperk
   Revoluční 3/5 Tel. 733 697 155

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Spolek Přátelé vily čp. 3 Šumperk

Přátelé vily čp.3 Šumperk, z.s.
22. listopad 2020  

Vydržte do týdne bude!

Sdružení občanů, kteří mají zájem na tom, aby se vila, dům, č.p. 3, Revoluční ulice, Šumperk vrátila do stavu, kdy bude prospěšná občanům Šumperka, a plnila funkci pro kterou byla předána majiteli, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. v roce 2003 a to na aktivity pro vzdělání mládeže v oblasti vědy a techniky. Záměrem spolku je vytvořit z této vily moderní komunitní centrum pro spojování občanů, Města Šumperk, firem a podnikatelů a široké veřejnosti.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : 

Základní účely spolku, Hlavní činnost.
07. listopad 2020  

Základními účely spolku jsou:

a) Navázat kontakt s vlastníkem nemovitosti a spolupracovat s ním na posílení investiční činnosti ve prospěch budovy. Vytváření tlaku na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, aby tímto směrem ovlivnila vlastníka nemovitosti cestou dotační politiky.

b) Spoluprací s místními občany, orgány, vedením města Šumperk, podnikateli a firmami, dosáhnou potřebného tlaku pro plnění cíle v Čl. 2. Stanov

c) Získávat podporu občanů, vedení města, podnikatelů a firem pro splnění cíle v čl. 2. Stanov

d) Spolek bude usilovat o prohlášení vily za kulturní památku ČR. e) Aktivně se podílet na činnostech a akcích, jak ve vzdělávací či kulturní, společenské oblasti nebo na režijních a údržbových pracích domu.

f) Aktivity spolku v budově budou probíhat pod názvem Robo club.


Vedlejší hospodářská činnost spolku
07. listopad 2020  

Spolek bude dále vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost

a) Vývoj a výroba elektronických a robotických stavebnic pro výuku dětí a mládeže.

b) Distribuce dílů a součástek

c) Provoz internetového portálu a znalostní databáze.

d) Pořádání přednášek, výstav osvětových a propagačních akcí, kulturních akcí, zaměření na podporu rozvoje technické tvořivost a vzdělávání mládeže i dospělých.

e) Pronájem prostor za účelem podnikání a spolkových činností.

Všechny zisky a přínosy vedlejší činnosti spolku budou určeny a spotřebovány na financování činnosti spolku.

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.

AMAVET z.s. centrum@amavetsumperk.cz