AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
Nový společenský, coworkingový prostor v budově AMAVET, Revoluční ulice 3/5
Robo club
  Šumperk
   Revoluční 3/5 Tel. 733 697 155

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Spolek Přátelé vily čp. 3 Šumperk

Moje nová vizitka.
13. květen 2021  


Základní účely spolku, Hlavní činnost.
18. leden 2021  

Základními účely spolku jsou:

a) Navázat kontakt s vlastníkem nemovitosti a spolupracovat s ním na posílení investiční činnosti ve prospěch budovy. Vytváření tlaku na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, aby tímto směrem ovlivnila vlastníka nemovitosti cestou dotační politiky.

b) Spoluprací s místními občany, orgány, vedením města Šumperk, podnikateli a firmami, dosáhnou potřebného tlaku pro plnění cíle v Čl. 2. Stanov

c) Získávat podporu občanů, vedení města, podnikatelů a firem pro splnění cíle v čl. 2. Stanov

d) Spolek bude usilovat o prohlášení vily za kulturní památku ČR. e) Aktivně se podílet na činnostech a akcích, jak ve vzdělávací či kulturní, společenské oblasti nebo na režijních a údržbových pracích domu.

f) Aktivity spolku v budově budou probíhat pod názvem Robo club.


Vedlejší hospodářská činnost spolku
18. leden 2021  

Spolek bude dále vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost

a) Vývoj a výroba elektronických a robotických stavebnic pro výuku dětí a mládeže.

b) Distribuce dílů a součástek

c) Provoz internetového portálu a znalostní databáze.

d) Pořádání přednášek, výstav osvětových a propagačních akcí, kulturních akcí, zaměření na podporu rozvoje technické tvořivost a vzdělávání mládeže i dospělých.

e) Pronájem prostor za účelem podnikání a spolkových činností.

Všechny zisky a přínosy vedlejší činnosti spolku budou určeny a spotřebovány na financování činnosti spolku.


Přátelé vily čp.3 Šumperk, z.s.
13. květen 2021  

Založení spolku úspěšně dokončeno.
IČ: 09768718

Sdružení občanů, kteří mají zájem na tom, aby se vila, dům, č.p. 3, Revoluční ulice, Šumperk vrátila do stavu, kdy bude prospěšná občanům Šumperka, a plnila funkci pro kterou byla předána majiteli, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. v roce 2003 a to na aktivity pro vzdělání mládeže v oblasti vědy a techniky. Záměrem spolku je vytvořit z této vily moderní komunitní centrum pro spojování občanů, Města Šumperk, firem a podnikatelů a široké veřejnosti.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : 
 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.

AMAVET z.s. centrum@amavetsumperk.cz